chế biến hương phụ

Hương phụ tứ chế, cách chế biến hương phụ

Hương phụ tứ chế, cách chế biến hương phụ trong dân gian

Dân gian thường dùng hương phụ để chữa các bệnh phụ nữ. Khi dùng có thể dùng sống hoặc chế. Các lương y thường dùng hương phụ tứ chế hoặc hương phụ thất chế. 1. Cách chế biến hương phụ tứ chế Theo y học cổ truyền, trước khi sử...
Danh sách bài viết
Hương phụ tứ chế, cách chế biến hương phụ

Hương phụ tứ chế, cách chế biến hương phụ trong dân gian

Dân gian thường dùng hương phụ để chữa các bệnh phụ nữ. Khi dùng có thể dùng sống hoặc chế. Các lương y thường dùng hương phụ tứ chế hoặc hương phụ thất chế. 1. Cách chế biến hương phụ tứ chế Theo y học cổ truyền, trước khi sử...