• Khẩu phần chế độ ăn DASH Cùng với việc dùng thuốc, luyện tập và chế độ ăn uống là một trong những yếu tố giúp bạn quản lý và kiểm soát huyết áp. Bài viết này chúng tôi tiếp tục...
  • Chế độ ăn DASH và tăng huyết áp Cùng với chế độ dùng thuốc và chế độ luyện tập, chế độ ăn uống là một trong những yếu tố giúp bạn quản lý và kiểm soát huyết áp. Trong phạm vi của...