chỉ thực kích thích tiêu hóa

Chỉ thực là quả khô, chưa trưởng thành của rất nhiều loại Cam đắng

Công dụng chữa bệnh của vị thuốc Chỉ thực

Chỉ thực là quả non tự rụng của một số loại cây thuộc họ Rutaceae. Nó có vị đắng, chua và tính hàn, được chia vào nhóm thuốc hành khí, phá khí của y học cổ truyền. Ngày này vị thuốc chỉ thực được nghiên cứu và công nhận nhiều...
Danh sách bài viết
Chỉ thực là quả khô, chưa trưởng thành của rất nhiều loại Cam đắng

Công dụng chữa bệnh của vị thuốc Chỉ thực

Chỉ thực là quả non tự rụng của một số loại cây thuộc họ Rutaceae. Nó có vị đắng, chua và tính hàn, được chia vào nhóm thuốc hành khí, phá khí của y học cổ truyền. Ngày này vị thuốc chỉ thực được nghiên cứu và công nhận nhiều...