• Tác dụng chữa bệnh của chi tử Dành dành là một loại cây bụi phổ biến trong họ Rubiaceae. Quả chín của nó có tên gọi chi tử, được nhiều người biết đến và thường xuyên sử dụng không...