chích xơ trĩ

Cách xử lý biến chứng hẹp hậu môn sau chích xơ trĩ

Bạn thân mến. Theo mô tả của bạn thì trường hợp của bạn có thể có biến chứng sau chích xơ trĩ và có khả năng hẹp hậu môn, bạn nên đi khám để xác định chẩn đoán, vì nếu có hẹp hậu môn nhưng mức độ không nghiêm trọng...
Danh sách bài viết

Cách xử lý biến chứng hẹp hậu môn sau chích xơ trĩ

Bạn thân mến. Theo mô tả của bạn thì trường hợp của bạn có thể có biến chứng sau chích xơ trĩ và có khả năng hẹp hậu môn, bạn nên đi khám để xác định chẩn đoán, vì nếu có hẹp hậu môn nhưng mức độ không nghiêm trọng...