chữa bệnh run tay chân

Run tay chân là hội chứng rối loạn vận động

Những điều cần biết về bệnh run tay chân

Run là cử động không chủ đích của bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể, phổ biến nhất là run tay chân. Tình trạng run tay chân có thể là dấu hiệu của bệnh lý hoặc không có nguyên nhân.  Phân loại run đúng và nguyên nhân gây run...
Danh sách bài viết
Run tay chân là hội chứng rối loạn vận động

Những điều cần biết về bệnh run tay chân

Run là cử động không chủ đích của bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể, phổ biến nhất là run tay chân. Tình trạng run tay chân có thể là dấu hiệu của bệnh lý hoặc không có nguyên nhân.  Phân loại run đúng và nguyên nhân gây run...