chữa suy giãn tĩnh mạch chân

Biểu hiện của suy giãn tĩnh mạch chi dưới

Số lượng bệnh nhân bị suy giãn tĩnh mạch chi dưới đã và đang tăng lên không ngừng hàng năm. Thế nhưng, có đến 70% người bệnh không biết mình bị bệnh và bỏ qua triệu chứng của suy giãn tĩnh mạch chi dưới cho đến khi bệnh phát nặng...
Danh sách bài viết

Biểu hiện của suy giãn tĩnh mạch chi dưới

Số lượng bệnh nhân bị suy giãn tĩnh mạch chi dưới đã và đang tăng lên không ngừng hàng năm. Thế nhưng, có đến 70% người bệnh không biết mình bị bệnh và bỏ qua triệu chứng của suy giãn tĩnh mạch chi dưới cho đến khi bệnh phát nặng...