chữa ung thư vú

Bác sĩ ‘choáng’, giữa thủ đô bôi nước mắm, đắp lá chữa ung thư vú

Là người Hà Nội, bệnh nhân vẫn tin vào bác sĩ Google, bôi nước mắm chữa ung thư, số khác đắp lá, cao để hút... khối u. Vú chảy mủ vì đắp lá BS Đỗ Huyền Nga, Phó trưởng khoa Nội 1, BV K cho biết, mới đây khoa tiếp...
Danh sách bài viết

Bác sĩ ‘choáng’, giữa thủ đô bôi nước mắm, đắp lá chữa ung thư vú

Là người Hà Nội, bệnh nhân vẫn tin vào bác sĩ Google, bôi nước mắm chữa ung thư, số khác đắp lá, cao để hút... khối u. Vú chảy mủ vì đắp lá BS Đỗ Huyền Nga, Phó trưởng khoa Nội 1, BV K cho biết, mới đây khoa tiếp...