• Bệnh nhân bị viêm giác mạc
    Điều trị viêm giác mạc do herpes Viêm giác mạc do herpes, gây nên bởi virus herpes (có tên khoa học là herpes simplex virus (HSV) thuộc họ herpes viridae), gây ra hiện tượng thâm nhiễm tế bào viêm và hoại...