Chứng cứ mới trong vụ án Hoàng Công Lương

Xuất hiện thêm chứng cứ mới trong vụ án BS Hoàng Công Lương.

Đã có biên bản bàn giao thiết bị sau sửa chữa ngày 28/5/2017. Đây là một trong những chứng cứ có lợi cho Bác sĩ Hoàng Công Lương. 2. Vì sao bác sĩ Lương ký vào Y lệnh của đồng nghiệp, điều này có bất lợi? a. Lời khai hai đồng...
Danh sách bài viết

Xuất hiện thêm chứng cứ mới trong vụ án BS Hoàng Công Lương.

Đã có biên bản bàn giao thiết bị sau sửa chữa ngày 28/5/2017. Đây là một trong những chứng cứ có lợi cho Bác sĩ Hoàng Công Lương. 2. Vì sao bác sĩ Lương ký vào Y lệnh của đồng nghiệp, điều này có bất lợi? a. Lời khai hai đồng...