• Thư ngỏ Kính gửi : Quý Bác sĩ Hội Nội khoa Việt Nam – Chương trình truyền thông ” Vì sức khỏe người Việt” đang triển khai trang điện tử chuyên về sức...
  • Đặt khay tư vấn miễn phí tại các bệnh viện Chương trình truyền thông “Vì sức khỏe người Việt” do Hội Nội khoa Việt Nam khởi xướng và phát triển. Mục tiêu của chương trình là kết nối các bác sĩ...