Chuột rút có thể gây tử vong

Chuột rút khi bơi – nguy hiểm chết người

Hiện tượng chuột rút khi bơi rất nguy hiểm. Khi đang bơi, cơn đau chuột rút xuất hiện, làm giảm khả năng bơi lội. Nghiêm trọng hơn là bị chết đuối. Có nhiều người bơi giỏi, nhưng khi bơi bị chuột rút vẫn bị chết đuối. Thầy thuốc Việt Nam...
Danh sách bài viết

Chuột rút khi bơi – nguy hiểm chết người

Hiện tượng chuột rút khi bơi rất nguy hiểm. Khi đang bơi, cơn đau chuột rút xuất hiện, làm giảm khả năng bơi lội. Nghiêm trọng hơn là bị chết đuối. Có nhiều người bơi giỏi, nhưng khi bơi bị chuột rút vẫn bị chết đuối. Thầy thuốc Việt Nam...