có nên mua xe tập đi

Xe tập đi có thực sự giúp trẻ nhanh biết đi?

" Xe tập đi sẽ giúp cho trẻ nhanh biết đi hơn" đó là ý kiến của rất nhiều bậc phụ huynh. Nhưng theo các nghiên cứu thì việc sử dụng xe cho trẻ chứa nhiều nguy hại. Xe tập đi cho trẻ ( Ảnh: Internet) Nghiên cứu về xe...
Danh sách bài viết

Xe tập đi có thực sự giúp trẻ nhanh biết đi?

" Xe tập đi sẽ giúp cho trẻ nhanh biết đi hơn" đó là ý kiến của rất nhiều bậc phụ huynh. Nhưng theo các nghiên cứu thì việc sử dụng xe cho trẻ chứa nhiều nguy hại. Xe tập đi cho trẻ ( Ảnh: Internet) Nghiên cứu về xe...