cơ thể người

10 khả năng siêu việt của cơ thể người

Bộ não lưu trữ lượng thông tin bằng dung lượng một video dài 300 năm, nam giới có thể tiết sữa, cơ bắp nâng được hàng tấn... là bí ẩn về sức mạnh con người. Cơ thể con người là một cỗ máy tuyệt vời với nhiều bí ẩn phức...
Danh sách bài viết

10 khả năng siêu việt của cơ thể người

Bộ não lưu trữ lượng thông tin bằng dung lượng một video dài 300 năm, nam giới có thể tiết sữa, cơ bắp nâng được hàng tấn... là bí ẩn về sức mạnh con người. Cơ thể con người là một cỗ máy tuyệt vời với nhiều bí ẩn phức...