Cơn tăng huyết áp

Cơn tăng huyết áp

Cơn tăng huyết áp là tình trạng huyết áp cao đột ngột với huyết áp tâm thu > 180 mm Hg và/ hoặc  huyết  áp  tâm  trương  >  120–130  mmHg. Khi huyết áp không kiểm soát được, có thể dẫn tới tổn thương của các tạng đích. 1. Bệnh tăng...
Danh sách bài viết

Cơn tăng huyết áp

Cơn tăng huyết áp là tình trạng huyết áp cao đột ngột với huyết áp tâm thu > 180 mm Hg và/ hoặc  huyết  áp  tâm  trương  >  120–130  mmHg. Khi huyết áp không kiểm soát được, có thể dẫn tới tổn thương của các tạng đích. 1. Bệnh tăng...