covid19 ngày 5/12

Dịch COVID19 ngày 5/12: Tất cả F1, F2 của 4 ca nhiễm đều có kết quả âm tính

Qua quá trình truy vết các F1, F2 liên quan đến bệnh nhân 1342, 1347, 1348 và 1349, ngành y tế TP.HCM đã phát hiện và lấy mẫu 2.532 người. Sáng 5/12, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, đã lấy mẫu xét nghiệm của 2.532 người. Trong...
Danh sách bài viết

Dịch COVID19 ngày 5/12: Tất cả F1, F2 của 4 ca nhiễm đều có kết quả âm tính

Qua quá trình truy vết các F1, F2 liên quan đến bệnh nhân 1342, 1347, 1348 và 1349, ngành y tế TP.HCM đã phát hiện và lấy mẫu 2.532 người. Sáng 5/12, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, đã lấy mẫu xét nghiệm của 2.532 người. Trong...