Covid19 nhập cảnh từ campuchia

Vĩnh Long: Phát hiện 1 ca mắc Covid-19 nhập cảnh trái phép từ Campuchia

Tỉnh Vĩnh Long phát hiện 1 trường hợp mắc Covid-19 nhập cảnh trái phép từ Campuchia. Bệnh nhân này không nhớ rõ các địa điểm, người tiếp xúc và phương tiện di chuyển. Ngày 26-12, ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, cho biết vào sáng cùng...
Danh sách bài viết

Vĩnh Long: Phát hiện 1 ca mắc Covid-19 nhập cảnh trái phép từ Campuchia

Tỉnh Vĩnh Long phát hiện 1 trường hợp mắc Covid-19 nhập cảnh trái phép từ Campuchia. Bệnh nhân này không nhớ rõ các địa điểm, người tiếp xúc và phương tiện di chuyển. Ngày 26-12, ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, cho biết vào sáng cùng...