covid19

Không chủ quan với COVID-19

Sáng ngày 13/10, Bộ Y tế đã tổ chức giao ban trực tuyến triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 với các địa phương trong cả nước. GS.TS Nguyễn Thanh Long- Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì buổi giao ban. Phát biểu mở đầu buổi giao ban, Quyền Bộ...

Dịch COVID 19 sáng 13/9

Số liệu cập nhật đến 10:00 ngày 13/9 Bản tin sáng ngày 13/9 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết, đã 11 ngày, Việt Nam không ghi nhận ca mắc ở cộng đồng, số ca bệnh hiện vẫn là 1.060, 35 trường hợp tử vong. Số...

Dịch COVID 19 sáng 10/9

Số liệu cập nhật đến 12:00 ngày 10/9 Bản tin sáng ngày 10/9 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết không có ca mắc mới COVID-19 được ghi nhận. Đến hôm nay cũng đã 8 ngày, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 ở...

Cập nhật dịch COVID19 ngày 6/9/2020

Số liệu cập nhật đến 8:00 ngày 6/9/2020 Đến sáng 6/9, Việt Nam tiếp tục có 12 giờ không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19, tổng số mắc vẫn là 1.049 ca; hiện còn 40.620 người đang cách ly phòng dịch. Tính đến 8h ngày 6/9, Việt Nam có tổng cộng...
Danh sách bài viết

Không chủ quan với COVID-19

Sáng ngày 13/10, Bộ Y tế đã tổ chức giao ban trực tuyến triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 với các địa phương trong cả nước. GS.TS Nguyễn Thanh Long- Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì buổi giao ban. Phát biểu mở đầu buổi giao ban, Quyền Bộ...

Dịch COVID 19 sáng 13/9

Số liệu cập nhật đến 10:00 ngày 13/9 Bản tin sáng ngày 13/9 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết, đã 11 ngày, Việt Nam không ghi nhận ca mắc ở cộng đồng, số ca bệnh hiện vẫn là 1.060, 35 trường hợp tử vong. Số...

Dịch COVID 19 sáng 10/9

Số liệu cập nhật đến 12:00 ngày 10/9 Bản tin sáng ngày 10/9 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết không có ca mắc mới COVID-19 được ghi nhận. Đến hôm nay cũng đã 8 ngày, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 ở...

Cập nhật dịch COVID19 ngày 6/9/2020

Số liệu cập nhật đến 8:00 ngày 6/9/2020 Đến sáng 6/9, Việt Nam tiếp tục có 12 giờ không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19, tổng số mắc vẫn là 1.049 ca; hiện còn 40.620 người đang cách ly phòng dịch. Tính đến 8h ngày 6/9, Việt Nam có tổng cộng...