• Không còn sợ các khối u khi có CRILA 1. Crila  Crila Công thức cho 1 viên: Cao khô Trinh Nữ CRILA (Crinum latifolium L.) 250mg, tương đương 1.25mg alcaloid toàn phần. Tá dược: Tinh bột, Aerosil, Natri starch glycolate,...