CTM

Hội chứng Charcot-Marie-Tooth (CTM) có chữa khỏi được không?

Chào chị! Bệnh nhi được chẩn đoán mắc hội chứng Charcot-Marie-Tooth (CMT). Tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán là xét nghiệm gen. Hiện tại bệnh nhi chưa được làm xét nghiệm gen vì 3 lý do sau: Lâm sàng (yếu cơ, teo cơ, bàn chân hình vòm) + điện cơ...
Danh sách bài viết

Hội chứng Charcot-Marie-Tooth (CTM) có chữa khỏi được không?

Chào chị! Bệnh nhi được chẩn đoán mắc hội chứng Charcot-Marie-Tooth (CMT). Tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán là xét nghiệm gen. Hiện tại bệnh nhi chưa được làm xét nghiệm gen vì 3 lý do sau: Lâm sàng (yếu cơ, teo cơ, bàn chân hình vòm) + điện cơ...