Đăng tâm thảo

Công dụng của đăng tâm thảo

Đăng tâm thảo và những công dụng chữa bệnh

1. Tên gọi Tên thường gọi: Đăng tâm thảo, cây bấc đèn. Xuất xứ: Khai Bảo Bản Thảo. Tên khác: Hổ tu thảo, Bích ngọc thảo (Bản Thảo Cương Mục), Đăng thảo, Tịch thảo, Xích tu, Cổ ất tâm (Hòa Hán Dược Khảo), Đăng thị, Thần đăng nhị (Trung Quốc...
Danh sách bài viết
Công dụng của đăng tâm thảo

Đăng tâm thảo và những công dụng chữa bệnh

1. Tên gọi Tên thường gọi: Đăng tâm thảo, cây bấc đèn. Xuất xứ: Khai Bảo Bản Thảo. Tên khác: Hổ tu thảo, Bích ngọc thảo (Bản Thảo Cương Mục), Đăng thảo, Tịch thảo, Xích tu, Cổ ất tâm (Hòa Hán Dược Khảo), Đăng thị, Thần đăng nhị (Trung Quốc...