đặt stent có tác dụng gì

Đặt stent mạch vành được bao lâu phụ thuộc vào chế độ chăm sóc của người bệnh

Người đặt stent mạch vành sống được bao lâu? Cách tăng tuổi thọ stent

Stent mạch vành là những khung lưới kim loại nhỏ được đưa vào trong lòng mạch vành nhằm mục đích mở rộng lòng mạch bị hẹp và giữ cho lòng mạch không bị hẹp lại. Đặt stent mạch vành được chỉ định khi động mạch vành bị hẹp từ 70%...
Danh sách bài viết
Đặt stent mạch vành được bao lâu phụ thuộc vào chế độ chăm sóc của người bệnh

Người đặt stent mạch vành sống được bao lâu? Cách tăng tuổi thọ stent

Stent mạch vành là những khung lưới kim loại nhỏ được đưa vào trong lòng mạch vành nhằm mục đích mở rộng lòng mạch bị hẹp và giữ cho lòng mạch không bị hẹp lại. Đặt stent mạch vành được chỉ định khi động mạch vành bị hẹp từ 70%...