đau cổ trước

Đau cổ

Tổng quan về bệnh đau cổ Đau cổ được xác định về mặt vị trí giải phẫu là đau sau cổ gáy từ đường gáy trên (là đường cong ở dưới đường cao nhất của xương  chẩm)  lan  xuống  vai  đến mỏm gai đốt sống ngực 1, lan ra hai...
Danh sách bài viết

Đau cổ

Tổng quan về bệnh đau cổ Đau cổ được xác định về mặt vị trí giải phẫu là đau sau cổ gáy từ đường gáy trên (là đường cong ở dưới đường cao nhất của xương  chẩm)  lan  xuống  vai  đến mỏm gai đốt sống ngực 1, lan ra hai...