đau đầu đột ngột

Cơn thiếu máu não cục bộ thoáng qua

Thiếu máu não cục bộ thoáng qua – Đột quỵ nhẹ

Cơn thiếu máu não cục bộ thoáng qua là một dấu hiệu cảnh báo rằng đột quỵ có thể xảy ra. Do vậy, đây là một dấu hiệu cần không được xem thường, nó rất quan trọng. 1. Thiếu máu não cục bộ thoáng qua là gì? Cơn thiếu máu não...
Danh sách bài viết
Cơn thiếu máu não cục bộ thoáng qua

Thiếu máu não cục bộ thoáng qua – Đột quỵ nhẹ

Cơn thiếu máu não cục bộ thoáng qua là một dấu hiệu cảnh báo rằng đột quỵ có thể xảy ra. Do vậy, đây là một dấu hiệu cần không được xem thường, nó rất quan trọng. 1. Thiếu máu não cục bộ thoáng qua là gì? Cơn thiếu máu não...