đậu đỏ chữa tiểu đường

tác dụng chữa bệnh của đậu đỏ

Bạn đã biết các tác dụng chữa bệnh của đậu đỏ?

Đậu đỏ hay còn gọi là xích tiểu đậu [Phaseolus angularis (Willd.) W.F.Wight], họ Đậu (Fabaceae). Ở nước ta, đậu đỏ được trồng phổ biến ở các tỉnh phía Nam, như Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa… 1. Nhận biết hạt đậu đỏ Sau khi thu hái lấy...
Danh sách bài viết
tác dụng chữa bệnh của đậu đỏ

Bạn đã biết các tác dụng chữa bệnh của đậu đỏ?

Đậu đỏ hay còn gọi là xích tiểu đậu [Phaseolus angularis (Willd.) W.F.Wight], họ Đậu (Fabaceae). Ở nước ta, đậu đỏ được trồng phổ biến ở các tỉnh phía Nam, như Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa… 1. Nhận biết hạt đậu đỏ Sau khi thu hái lấy...