• Bệnh parkinson có chữa được không? Đây là câu hỏi của nhiều người bệnh
    Bệnh Parkinson có chữa được không? Có khoảng 10 triệu người bệnh Parkinson trên toàn thế giới. Tỷ lệ mắc bệnh Parkinson tăng lên theo tuổi tác, nhưng ước tính khoảng 4% những người mắc bệnh Parkinson...