Dấu hiệu Brudzinski

Viêm màng não

Hội chứng màng não.

Hội chứng màng não do nhiều nguyên nhân gây nên. Hội chứng màng não gồm một số triệu chứng gộp thành ba nhóm, đó là hội chứng kích thích màng não, hội chứng về dịch não tủy và những dấu chứng tổn thương não. Yếu tố quyết định chẩn đoán...
Danh sách bài viết
Viêm màng não

Hội chứng màng não.

Hội chứng màng não do nhiều nguyên nhân gây nên. Hội chứng màng não gồm một số triệu chứng gộp thành ba nhóm, đó là hội chứng kích thích màng não, hội chứng về dịch não tủy và những dấu chứng tổn thương não. Yếu tố quyết định chẩn đoán...