dấu hiệu ung thư gan

Thiết bị phát hiện ung thư

Thiết bị mới phát hiện bệnh ung thư qua hơi thở

Các nhà khoa học Anh vừa cho ra mắt thiết bị phát hiện dấu hiệu ung thư gan, thận, tụy, dạ dày... từ các phân tử trong hơi thở người dùng.. Hiện tại, sản phẩm này đang được đưa vào thử nghiệm. Theo The Guardian: Thiết bị này có tên...
Danh sách bài viết
Thiết bị phát hiện ung thư

Thiết bị mới phát hiện bệnh ung thư qua hơi thở

Các nhà khoa học Anh vừa cho ra mắt thiết bị phát hiện dấu hiệu ung thư gan, thận, tụy, dạ dày... từ các phân tử trong hơi thở người dùng.. Hiện tại, sản phẩm này đang được đưa vào thử nghiệm. Theo The Guardian: Thiết bị này có tên...