đề tài cấp nhà nước

Bảy Nga Tây ninh

Người đưa cây hoàn ngọc vào đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước với tác dụng phòng chống ung thư tại Việt Nam

Không chỉ chữa bệnh cho cha bằng cây hoàn ngọc, bà Bùi Kim Nga còn dùng khoa học để tìm ra các công dụng quý của loại dược liệu này. Sinh năm 1946 tại Tây Ninh, bà Bùi Kim Nga (còn gọi là bà Bảy Nga) không chỉ được biết...
Danh sách bài viết
Bảy Nga Tây ninh

Người đưa cây hoàn ngọc vào đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước với tác dụng phòng chống ung thư tại Việt Nam

Không chỉ chữa bệnh cho cha bằng cây hoàn ngọc, bà Bùi Kim Nga còn dùng khoa học để tìm ra các công dụng quý của loại dược liệu này. Sinh năm 1946 tại Tây Ninh, bà Bùi Kim Nga (còn gọi là bà Bảy Nga) không chỉ được biết...