đề tài khoa học cấp quốc gia

Đưa đông trùng hạ thảo vào sản xuất quy mô lớn giúp cải thiện sinh kế cho bà con tỉnh Hà Giang

Đông trùng hạ thảo bán tự nhiên: từ đề án khoa học cấp quốc gia đến hiệu quả thực tiễn

Được biết Đông trùng hạ thảo được người Trung Quốc phát hiện từ 1400 năm trước. Đây là loài dược liệu giàu dưỡng chất tinh túy, được phong làm vị vua dược liệu, có tác dụng chữa bệnh thần kỳ mà chỉ các bậc đế vương mới được sử dụng....
Danh sách bài viết
Đưa đông trùng hạ thảo vào sản xuất quy mô lớn giúp cải thiện sinh kế cho bà con tỉnh Hà Giang

Đông trùng hạ thảo bán tự nhiên: từ đề án khoa học cấp quốc gia đến hiệu quả thực tiễn

Được biết Đông trùng hạ thảo được người Trung Quốc phát hiện từ 1400 năm trước. Đây là loài dược liệu giàu dưỡng chất tinh túy, được phong làm vị vua dược liệu, có tác dụng chữa bệnh thần kỳ mà chỉ các bậc đế vương mới được sử dụng....