dị tật thoát vị não

Gia Lai: Bé trai 5 tuổi bị thoát vị não xuống mũi

Bé Chăm Khang bị thoát vị não xuống mũi. Một phần não của em đã di chuyển xuống sống mũi thay vì ở trên hộp sọ. Tình trạng này khiến bé không phát âm và ăn uống được bình thường. Khối u to như quả ổi, chèn ép vào đường...
Danh sách bài viết

Gia Lai: Bé trai 5 tuổi bị thoát vị não xuống mũi

Bé Chăm Khang bị thoát vị não xuống mũi. Một phần não của em đã di chuyển xuống sống mũi thay vì ở trên hộp sọ. Tình trạng này khiến bé không phát âm và ăn uống được bình thường. Khối u to như quả ổi, chèn ép vào đường...