dịch bệnh COVID-19

Chính phủ các nước khuyến cáo và ra thông báo phòng ngừa và ngăn chặn COVID-19 trong cộng đồng

Những cảnh báo của WHO về dịch bệnh COVID-19

1. COVID-19 là gì? COVID-19 là bệnh do một loại coronavirus mới có tên là SARS-CoV-2 gây ra. WHO lần đầu tiên biết đến loại vi rút mới này vào ngày 31 tháng 12 năm 2019, sau một báo cáo về một nhóm các trường hợp 'viêm phổi do vi rút'...
Danh sách bài viết
Chính phủ các nước khuyến cáo và ra thông báo phòng ngừa và ngăn chặn COVID-19 trong cộng đồng

Những cảnh báo của WHO về dịch bệnh COVID-19

1. COVID-19 là gì? COVID-19 là bệnh do một loại coronavirus mới có tên là SARS-CoV-2 gây ra. WHO lần đầu tiên biết đến loại vi rút mới này vào ngày 31 tháng 12 năm 2019, sau một báo cáo về một nhóm các trường hợp 'viêm phổi do vi rút'...