điều trị bệnh đau cổ

bệnh đau cổ

Bệnh đau cổ

Đau cổ kèm theo dấu thần kinh khu trú tiến triển (đau có yếu hay dị cảm tay hoặc chân). Đau cổ đi kèm với các triệu chứng sụt cân nhiều, ói, sốt. Tổng quan về bệnh đau cổ Đau cổ được xác định về mặt vị trí giải phẫu...
Danh sách bài viết
bệnh đau cổ

Bệnh đau cổ

Đau cổ kèm theo dấu thần kinh khu trú tiến triển (đau có yếu hay dị cảm tay hoặc chân). Đau cổ đi kèm với các triệu chứng sụt cân nhiều, ói, sốt. Tổng quan về bệnh đau cổ Đau cổ được xác định về mặt vị trí giải phẫu...