điều trị bệnh parkinson

Bệnh parkinson có chữa được không? Đây là câu hỏi của nhiều người bệnh

Bệnh Parkinson có chữa được không?

Có khoảng 10 triệu người bệnh Parkinson trên toàn thế giới. Tỷ lệ mắc bệnh Parkinson tăng lên theo tuổi tác, nhưng ước tính khoảng 4% những người mắc bệnh Parkinson được chẩn đoán trước 50 tuổi và ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống của người bệnh. Chính vì...
Danh sách bài viết
Bệnh parkinson có chữa được không? Đây là câu hỏi của nhiều người bệnh

Bệnh Parkinson có chữa được không?

Có khoảng 10 triệu người bệnh Parkinson trên toàn thế giới. Tỷ lệ mắc bệnh Parkinson tăng lên theo tuổi tác, nhưng ước tính khoảng 4% những người mắc bệnh Parkinson được chẩn đoán trước 50 tuổi và ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống của người bệnh. Chính vì...