Điều trị chứng ngón tay cò súng

Viêm trít hẹp bao gân gấp ở bàn tay (Chứng ngón tay cò súng)

Chứng ngón tay cò súng (NTCS), được định nghĩa là viêm trít hẹp bao gân gấp ngón tay. Là tình trạng một trong các ngón tay của bạn bị “khóa” hay bị “kẹt” ở tư thế bị bẻ cong (gấp), giống tư thế của ngón tay khi bóp cò súng....
Danh sách bài viết

Viêm trít hẹp bao gân gấp ở bàn tay (Chứng ngón tay cò súng)

Chứng ngón tay cò súng (NTCS), được định nghĩa là viêm trít hẹp bao gân gấp ngón tay. Là tình trạng một trong các ngón tay của bạn bị “khóa” hay bị “kẹt” ở tư thế bị bẻ cong (gấp), giống tư thế của ngón tay khi bóp cò súng....