Điều trị dãn phế quản mạn tính

Bệnh dãn phế quản mạn tính

Bệnh dãn phế quản mạn tính (BDPQMT) được hiểu là bệnh lý của các phế quản, do các cấu trúc của thành phế quản bị phá hủy hoặc suy yếu và dãn to. Đại cương về bệnh dãn phế quản mạn tính Hệ hô hấp gồm các đường dẫn khí...
Danh sách bài viết

Bệnh dãn phế quản mạn tính

Bệnh dãn phế quản mạn tính (BDPQMT) được hiểu là bệnh lý của các phế quản, do các cấu trúc của thành phế quản bị phá hủy hoặc suy yếu và dãn to. Đại cương về bệnh dãn phế quản mạn tính Hệ hô hấp gồm các đường dẫn khí...