Điều trị hội chứng cổ vai tay

Hội chứng cổ vai cánh tay

Điều trị hội chứng cổ vai tay

Hội chứng cổ vai tay còn gọi là hội chứng vai cánh tay hay bệnh rễ tủy cổ. Là nhóm triệu chứng lâm sàng liên quan đến các bệnh lý cột sống cổ có kèm theo các rối loạn chức năng rễ, dây thần kinh cột sống cổ và (hoặc)...
Danh sách bài viết
Hội chứng cổ vai cánh tay

Điều trị hội chứng cổ vai tay

Hội chứng cổ vai tay còn gọi là hội chứng vai cánh tay hay bệnh rễ tủy cổ. Là nhóm triệu chứng lâm sàng liên quan đến các bệnh lý cột sống cổ có kèm theo các rối loạn chức năng rễ, dây thần kinh cột sống cổ và (hoặc)...