điều trị hói đầu

"Ngân hàng" tóc đầu tiên trên thế giới trị hói đầu từ các nang tóc được lưu trữ khi tóc còn chắc khỏe

“Ngân hàng” tóc đầu tiên trên thế giới giúp điều trị rụng tóc và hói đầu

Các nhà khoa học ở Anh đang tạo ra một “ngân hàng” nang lông tóc đầu tiên trên thế giới để điều trị hói đầu và rụng tóc. Các nhà khoa học nhắm hướng đến việc nhân giống vô tính những tế bào nang lông tóc trong phòng thí nghiệm. Nang...
Danh sách bài viết
"Ngân hàng" tóc đầu tiên trên thế giới trị hói đầu từ các nang tóc được lưu trữ khi tóc còn chắc khỏe

“Ngân hàng” tóc đầu tiên trên thế giới giúp điều trị rụng tóc và hói đầu

Các nhà khoa học ở Anh đang tạo ra một “ngân hàng” nang lông tóc đầu tiên trên thế giới để điều trị hói đầu và rụng tóc. Các nhà khoa học nhắm hướng đến việc nhân giống vô tính những tế bào nang lông tóc trong phòng thí nghiệm. Nang...