Điều trị không can thiệp

Rối loạn thái dương – hàm – Hãy “tập thể dục” cho hàm của bạn

Buổi sáng thức dậy, nếu thấy mỏi hàm, đau vùng ngay trước tai, đau tăng khi nhai thức ăn, há ngậm miệng bị lệch hay có tiếng kêu, há miệng hạn chế…bạn nên đến gặp bác sĩ Răng Hàm Mặt ngay, bởi vì đây chính là những biểu hiện của...
Danh sách bài viết

Rối loạn thái dương – hàm – Hãy “tập thể dục” cho hàm của bạn

Buổi sáng thức dậy, nếu thấy mỏi hàm, đau vùng ngay trước tai, đau tăng khi nhai thức ăn, há ngậm miệng bị lệch hay có tiếng kêu, há miệng hạn chế…bạn nên đến gặp bác sĩ Răng Hàm Mặt ngay, bởi vì đây chính là những biểu hiện của...