điều trị sán dây lợn

Mức độ nguy hiểm của bệnh sán dây lợn và cách phòng tránh

Theo ông Trần Đắc Phu - Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) bệnh sán dây lợn mắc phải do liên quan đến tập quán ăn uống, ăn thịt lợn chưa nấu chín. Lợn mắc ấu trùng sán được gọi là lợn gạo. Sau thời gian phát triển 2,5-4...
Danh sách bài viết

Mức độ nguy hiểm của bệnh sán dây lợn và cách phòng tránh

Theo ông Trần Đắc Phu - Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) bệnh sán dây lợn mắc phải do liên quan đến tập quán ăn uống, ăn thịt lợn chưa nấu chín. Lợn mắc ấu trùng sán được gọi là lợn gạo. Sau thời gian phát triển 2,5-4...