điều trị sẹo lõm

Điều trị sẹo lõm do thủy đậu

Tư vấn điều trị sẹo lõm do thủy đậu

HỎI Thưa bác sĩ, trước đây, tôi bị thủy đậu và mụn bọc nên để lại trên mũi một số vết lõm to và nông, ở hai bên cánh mũi có một số sẹo nhỏ. Mặc cảm với tình trạng của mình, tôi đã từng đi bắn laser điều trị...
Danh sách bài viết
Điều trị sẹo lõm do thủy đậu

Tư vấn điều trị sẹo lõm do thủy đậu

HỎI Thưa bác sĩ, trước đây, tôi bị thủy đậu và mụn bọc nên để lại trên mũi một số vết lõm to và nông, ở hai bên cánh mũi có một số sẹo nhỏ. Mặc cảm với tình trạng của mình, tôi đã từng đi bắn laser điều trị...