điều trị tăng huyết áp

Cơn tăng huyết áp

Cơn tăng huyết áp là tình trạng huyết áp cao đột ngột với huyết áp tâm thu > 180 mm Hg và/ hoặc  huyết  áp  tâm  trương  >  120–130  mmHg. Khi huyết áp không kiểm soát được, có thể dẫn tới tổn thương của các tạng đích. 1. Bệnh tăng...
Phòng ngừa và điều trị các biến chứng của cao huyết áp

Phòng ngừa và điều trị các biến chứng của tăng huyết áp

Bệnh tăng huyết áp (cao huyết áp) có thể dẫn đến các biến chứng khác nhau ở các cơ quan đích như tim, thận, mắt. Dự phòng các biến chứng của tăng huyết áp chính là điều trị hạ áp, tích cực sử dụng đồng thời các biện pháp dùng...
Danh sách bài viết

Cơn tăng huyết áp

Cơn tăng huyết áp là tình trạng huyết áp cao đột ngột với huyết áp tâm thu > 180 mm Hg và/ hoặc  huyết  áp  tâm  trương  >  120–130  mmHg. Khi huyết áp không kiểm soát được, có thể dẫn tới tổn thương của các tạng đích. 1. Bệnh tăng...
Phòng ngừa và điều trị các biến chứng của cao huyết áp

Phòng ngừa và điều trị các biến chứng của tăng huyết áp

Bệnh tăng huyết áp (cao huyết áp) có thể dẫn đến các biến chứng khác nhau ở các cơ quan đích như tim, thận, mắt. Dự phòng các biến chứng của tăng huyết áp chính là điều trị hạ áp, tích cực sử dụng đồng thời các biện pháp dùng...