• Kết hợp nhiều phương pháp trong điều trị ung thư xương
    Điều trị ung thư xương Điều trị cơ bản của ung thư xương là phẫu thuật lấy rộng tổn thương và hoá chất phối hợp để phòng di căn xa. Mục đích của phẫu thuật là lấy rộng ...