dieu tri va cham soc

Điều trị và chăm sóc bệnh nhân đột quỵ não

Việc điều trị đột quỵ não thuộc về tay các nhà chuyên môn, có thể tiến hành điều trị bằng phẫu thuật hoặc bằng thuốc. 1. Điều trị đột quỵ não 1.1. Đảm bảo chức năng sống 1.1.1. Hô hấp Nếu bệnh nhân không tự thở được cần cho thở máy. 1.1.2. Huyết...
Danh sách bài viết

Điều trị và chăm sóc bệnh nhân đột quỵ não

Việc điều trị đột quỵ não thuộc về tay các nhà chuyên môn, có thể tiến hành điều trị bằng phẫu thuật hoặc bằng thuốc. 1. Điều trị đột quỵ não 1.1. Đảm bảo chức năng sống 1.1.1. Hô hấp Nếu bệnh nhân không tự thở được cần cho thở máy. 1.1.2. Huyết...