• Giảm đau viêm gân gót
    Điều trị viêm gân gót chân sao cho đúng? Bệnh viêm gân gót thường bị nhiều người xem nhẹ. Do bệnh có thể nhanh chóng phục hồi khi tự chăm sóc tại nhà. Nhưng nếu tình trạng viêm gân gót kéo dài hoặc...