• Dinh dưỡng đối với bệnh nhân ung thư Dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong việc phục hồi sức khỏe. Phần lớn bệnh nhân ung thư bị sụt cân, giảm cơ, giảm sức đề kháng dẫn tới suy kiệt và tử...