dự phòng sốc phản vệ

Điều trị và dự phòng sốc phản vệ

Phản vệ là một phản ứng dị ứng toàn thân rất mạnh mẽ. Sốc phản vệ diễn tiến nhanh và có thể gây tử vong nếu không được điều trị kịp thời. Vậy điều trị sốc phản vệ như thế nào? ⇒ Sốc phản vệ - Nguyên nhân và triệu...
Danh sách bài viết

Điều trị và dự phòng sốc phản vệ

Phản vệ là một phản ứng dị ứng toàn thân rất mạnh mẽ. Sốc phản vệ diễn tiến nhanh và có thể gây tử vong nếu không được điều trị kịp thời. Vậy điều trị sốc phản vệ như thế nào? ⇒ Sốc phản vệ - Nguyên nhân và triệu...