dương tính cúm H1N1

Cúm A/H1N1

4 người trong một gia đình mắc cúm A/H1N1 do ăn trứng của gà chết

Ngày 5/7, bác sĩ Phạm Văn Lào - Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Đắk Lắk cho biết, kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên đối với mẫu bệnh phẩm của các bệnh nhân trong cùng một gia đình ở thôn 1,...
Danh sách bài viết
Cúm A/H1N1

4 người trong một gia đình mắc cúm A/H1N1 do ăn trứng của gà chết

Ngày 5/7, bác sĩ Phạm Văn Lào - Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Đắk Lắk cho biết, kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên đối với mẫu bệnh phẩm của các bệnh nhân trong cùng một gia đình ở thôn 1,...