ech com

Chú ếch xanh

Chuyện tình con ếch

Bài thơ “Chuyện tình con ếch” được Thạc sĩ Bác sĩ Nguyễn Hà My đặt bút sáng tác nhân một chương trình giáo dục sức khỏe giới tính. "Một hôm nhân thể buồn tình Cốm kia tí tớn đưa tình ếch Xanh Em ơi em có yêu anh Mau mau...
Danh sách bài viết
Chú ếch xanh

Chuyện tình con ếch

Bài thơ “Chuyện tình con ếch” được Thạc sĩ Bác sĩ Nguyễn Hà My đặt bút sáng tác nhân một chương trình giáo dục sức khỏe giới tính. "Một hôm nhân thể buồn tình Cốm kia tí tớn đưa tình ếch Xanh Em ơi em có yêu anh Mau mau...