Enterobacter huaxiensis

vi khuẩn đường ruột kháng thuốc

Phát hiện hai loại vi khuẩn đường ruột kháng thuốc mới

Mới đây, các nhà khoa học của Đại học Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã phát hiện ra hai loại vi khuẩn đường ruột kháng thuốc mới. Điều này làm dấy lên những lo lắng trong giới các nhà khoa học về vấn đề điều trị nhiễm khuẩn. Phát hiện vi...
Danh sách bài viết
vi khuẩn đường ruột kháng thuốc

Phát hiện hai loại vi khuẩn đường ruột kháng thuốc mới

Mới đây, các nhà khoa học của Đại học Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã phát hiện ra hai loại vi khuẩn đường ruột kháng thuốc mới. Điều này làm dấy lên những lo lắng trong giới các nhà khoa học về vấn đề điều trị nhiễm khuẩn. Phát hiện vi...